O festivalu

Mezinárodní festival zaměřený na prezentaci současných inovativních představení v oblasti nového cirkusu. Profesionální, často provokativní ale i zábavné projekty s přesahem do současného tance, fyzického, vizuálního divadla a žánrů současné hudební scény.

Program festivalu 2021 je zdarma.

Za cirkusem bezpečně

Upozorňujeme diváky, že v průběhu festivalu Cirkopolis budeme dodržovat aktuální protiepidemická opatření. Podmínkou pro usazení bude splnění alespoň jedné z následujících podmínek, kterou návštěvník předloží uvaděčům před představením v elektronické nebo písemné formě.

1. negativní antigenní test z certifikované laboratoře ne starší než 72 hodin (u dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze školy či od zákonného zástupce)

2. negativní PCR test ne starší než 7 dní (u dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze školy či od zákonného zástupce)

3. prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech (laboratorně prokázané)

4. očkování 22 dní od první dávky

Bude nezbytné dodržovat rozestupy, které určí rozmístění židlí. Po celou dobu představení musí mít návštěvníci nasazený respirátor. Konzumace jídla a nápojů je v průběhu představení zakázaná. Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

PROGRAM FESTIVALU